• English
  • Türkçe
  • Español
  • Italiano

Broşürler

IMPLEMENT 4.0 EĞİTİM KURSU

IMPLEMENT 4.0 eğitim kursu, tarım profesyonellerinin dijital çözümler konusunda bilgi düzeylerini geliştirmek ve sonuç olarak Avrupa tarım sektörünün genel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmak için tasarlanmıştır. Kurs aşağıdaki modüllerden oluşacaktır:

Modül 1: Dijital tarım ve pülverizatörler, temel Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 3 (EQF 3) düzeyine karşılık gelecek şekilde, dijital teknolojilerin mevcut durumu, makine ve işletme yönetim yazılımları ile Türkiye, İtalya ve İspanya’da var olan iyi uygulamaların tanıtılması konularını içerecektir.

Modül 2: Seçilmiş ürünler için bitki koruma teknolojilerinde hassas tarım: tarla bitkileri, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 4 (EQF 4) düzeyine karşılık gelecek şekilde, vaka çalışması temelli bir yaklaşımla tarla bitkileri için Türkiye, İtalya ve İspanya’da bitki koruma teknolojileri konusunun ele alınması hedeflenmektedir.

Modül 3: Seçilmiş ürünler için bitki koruma teknolojilerinde hassas tarım: meyve bahçeleri, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 4 (EQF 4) düzeyine karşılık gelecek şekilde, bitki koruma teknolojilerinde 1) İhtiyaçlar ve 2) Uygulama Araçları ve Diğer Yenilikler olmak üzere iki ana bölümde ağaç mahsüllerine yönelik eğitim araçları oluşturmak hedeflenmektedir.

Modül 4: Seçilmiş ürünler için bitki koruma teknolojilerinde hassas tarım: sebze tarımı, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 4 (EQF 4) düzeyine karşılık gelecek şekilde, bitki koruma teknolojilerinde 1) Açık alanda sebze tarımı ve 2) Sera tarımı olmak üzere iki ana bölümde sebze yetiştiriciliğine yönelik eğitim araçları oluşturmak hedeflenmektedir.

Modül 5: Çiftçiler için dijital veri ve sürdürülebilir tarımsal üretim için sertifikasyon sistemi, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi 5 ve 6 (EQF 5 ve 6) düzeyine karşılık gelecek şekilde, bitki koruma makineleri ve akıllı tarım çözümleri ile bağlantılı olarak dijital tarım sistemlerinin sertifikasyonuna odaklanacaktır.

HEDEF GRUPLAR

IMPLEMENT 4.0 projesi hedef grupları şu şekilde sıralanabilir: a) Çiftçiler, bitki koruma makinesi operatörleri, ziraat fakültesi öğrencileri; b)Agronomistler, tarım danışmanları ve eğitimciler; c) Dijital üniteleri olan bitki koruma makineleri kontrollerini yapan teknisyenler; d) Dijital çözümler içeren bitki koruma makineleri sertifiksayonuna ihtiyaç duyan imalatçılar.

AMAÇLAR

Akıllı tarım, geleceğin daha hassas, daha verimli ve sürdürülebilir tarımının temellerini oluşturmaktadır. IMPLEMENT 4.0, AB tarım sektörünün genel rekabet gücünü ve dijital, yeşil ve bilgi odaklı bir ekonomide başarısını artırmak için, Türkiye, İtalya ve İspanya’daki iyi uygulamalara dayalı olarak hedef grupların bilgi ve becerini artırmayı amaçlamaktadır.

KONSORSİYUM

IMPLEMENT 4.0, tarım işgücünün konu ile ilgili bilgi ve beceri ihtiyaçlarını karşılamak ve proje sonuçlarının uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için akıllı tarım ve e-öğrenme konularında farklı teknik deneyim ve bilgi birikimine sahip çok disiplinli bir ekibi biraraya getirmektedir. Proje konsorsiyumu, Türkiye’den Ondokuz Mayıs Üniversitesi koordinatörlüğünde üç Avrupa ülkesinden (Türkiye, İtalya ve İspanya) 7 ortağın biraraya gelmesiyle oluşturulmuştur.