• English
 • Türkçe
 • Español
 • Italiano

IMPLEMENT 4.0 - Bitki Koruma Makinelerinin İşletilmesi ve Pestisit Kullanımının Entegre Yönetimi 4.0 IMPLEMENT 4.0 - Bitki Koruma Makinelerinin İşletilmesi ve Pestisit Kullanımının Entegre Yönetimi 4.0 IMPLEMENT 4.0 - Bitki Koruma Makinelerinin İşletilmesi ve Pestisit Kullanımının Entegre Yönetimi 4.0 IMPLEMENT 4.0 - Bitki Koruma Makinelerinin İşletilmesi ve Pestisit Kullanımının Entegre Yönetimi 4.0 IMPLEMENT 4.0 - Bitki Koruma Makinelerinin İşletilmesi ve Pestisit Kullanımının Entegre Yönetimi 4.0

TARIMSAL ÜRETİMDE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Giderek artan dünya nüfusunu belirli bir miktarda olan mevcut tarım arazisi ile beslemek için, tarımsal üretim sistemlerinde üretim verimini artıran, çevresel etkiyi en aza indiren ve bitki koruma uygulamaları yapan çalışanların güvenliğini sağlayan yeni, sürdürülebilir tarımsal üretim yöntemleri geliştirmeye ihtiyaç vardır. Akıllı tarım, çiftçiler, makine operatörleri ve diğer tarım çalışanlarını dijital yetkinliklerle donatarak, daha hassas, daha verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir AB tarım sektörüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu zorlukların üstesinden gelmek için, mevcut ve gelecekteki beceri eksiklikleri belirlenmeli ve ele alınmalı ve sektör için stratejik öneme sahip olduğu düşünülen beceri açığını kapatmak için öğrenme fırsatları oluşturmak için eyleme geçilmelidir.

IMPLEMENT 4.0, çiftçilerin dijital bilgiye dayalı akıllı tarıma yönelik farkındalıklarını ve yetkinliklerini geliştirerek bu konunun yaygınlaşması ve kullanılmasındaki zorlukları ele almayı amaçlamaktadır.

IMPLEMENT 4.0, tarım endüstrisinin rekabet gücünü artırmak ve daha dijital, daha yeşil ve bilgi odaklı bir ekonomide başarılı olmak için konu ile ilgili bilgi ve beceriler ile iyi uygulamaları artırmayı hedeflemektedir.

IMPLEMENT4.0 projesi daha önce tamamlanan IMPLEMENT projesi temelleri üzerine dayanmaktadır.Ele alınan konuyu bir adım daha ileriye götürecek şekilde, dijital çözümler kullanan tarla ve bağ-bahçe pülverizatörleri gibi makine ve ekipmanların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

PROJENİN ANA HEDEFLERİ :
 • Tarım profesyonelleri ve diğer hedef grupların eğitim yeterliliğini sağlamak ve özel ihtiyaçlarını karşılayacak yeni teknolojileri benimsemelerini teşvik etmek;
 • Bitki Koruma Makinelerinin verimliliğini artırmak için çiftçilere bilgi ve eğitim desteği sağlamak;
 • İşletme yönetiminde mesleki bilgi ve becerinin geliştirilmesi;
 • Avrupa tarımının ‘dijital geleceğini’ kucaklamak için yenilikçi materyallerin ve yeni eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi.

TARIMA DİJİTAL DEVRİM GELİYOR..

Expected results and impacts of the project:

Dijital tarım, tarımı daha üretken, daha sorumlu hale getirme ve zaman ve kaynakları daha verimli kullanma potansiyeline sahip olup böylece küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH) katkıda bulunmaktadır.

Projenin genel olarak, yerel, bölgesel, ulusal ve çok uluslu düzeyde sürdürülebilir ve rekabetçi bir Avrupa tarım sektörüne önemli ölçüde katkıda bulunması beklenmektedir. Projenin, özellikle verimli kaynak kullanımını ve tarımda sürdürülebilir yoğunlaştırmayı desteklemek, böylece karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımı (SKH 15), sorumlu tüketim ve üretim (SKH 12) ve sürdürülebilir sanayileşmeyi teşvik etmek (SKH 9) konularına destek olması beklenemektedir.

Buna ek olarak, tarımda dijital bilginin yaygınlaştırılması, yoksulluğun azaltılması (SKH 1), açlığın sona ermesi ve gıda güvenliğinin sağlanması (SKH 2) ve iklim değişikliğine karşı direncin artmasına (SKH 13) katkıda bulunabilecektir.

IMPLEMENT4.0 eğitim platformu, uzman liderliğinde içerik sağlayacak ve tarım sektöründe işe dayalı öğrenmeyi teşvik edecektir. Platform, tarım çalışanları, yöneticiler ve teknisyenlere ve diğer tarım profesyonelleri ile tarım makineleri imalatçılarına tarımda dijitalleşme konularında bilgi sağlayarak fayda sağlayacaktır. Bu sadece tarımda verimliliği artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sektörün modernleşmesi ve sürdürülebilirliğini de katkı sağlayacaktır.

Beklenen etkiler şu şekilde sıralanabilir:

 • Tarım sektörünün verimliliğini ve çevresel etkilerini iyileştirmek
 • Teknik ve dijital becerilerini geliştirmek yoluyla tarım işgücü piyasasını canlandırmak
 • Bitki Koruma Makinelerinin verimliliğini artırmak için çiftçilere bilgi ve eğitim desteği sağlamak
 • İşletme yönetiminde mesleki bilgi ve becerinin geliştirilmesi
 • Avrupa tarımının ‘dijital geleceğini’ kucaklamak için yenilikçi materyaller ve yeni eğitim yöntemleri geliştirmek
 • Dijital bilginin kalitesini artırarak ve yüksek vasıflı işgücü oluşturarak daha rekabetçi bir Avrupa tarım sektörü yaratmak

VİDEOMUZU İZLEYİN

HAKKIMIZDA

Projeye genel bakış

KISA BİR BAKIŞ

PROGRAM Erasmus+ (2014-2020)
INSTRUMENT KA2 - Yenilik Geliştirme ve İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik İşbirliği / KA202 - Mesleki Eğitim için Stratejik Ortaklık
TOPLAM BÜTÇE 190.160 €
PROJE SÜRESİ Kasım 2019 - Nisan 2022
KOORDİNATÖR OMU-Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)
KONSORSİYUM 3 farklı ülkeden 7 ortak (Türkiye, İspanya, İtalya)

KONSORSİYUM