• English
  • Türkçe
  • Español
  • Italiano

KONSORSİYUM

Proje konsorsiyumu, Türkiye’den Ondokuz Mayıs Üniversitesi koordinatörlüğünde 3 Avrupa ülkesinden (Türkiye, İtalya ve İspanya) 7 ortağın bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur.IMPLEMENT 4.0, tarım işgücünün konu ile ilgili bilgi ve beceri ihtiyaçlarını karşılamak ve proje sonuçlarının uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için akıllı tarım ve e-öğrenme konularında farklı teknik deneyim ve bilgi birikimine sahip çok disiplinli bir ekibi bir araya getirmektedir. Konsorsiyum, hedef kitlenin dijital teknolojiler konusunda mevcut ihtiyaçları hakkında gerekli tüm bilgileri toplamayı ve bitki koruma makinelerinin sürdürülebilir ve verimli kullanımını sağlamak için eğitm materyalleri geliştirmeyi amaçlamaktadır.

OMÜ - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

1975 yılında kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi, üç yerleşke üzerinde, 15 Fakülte, 1 Konservatuar, 3 Yüksekokul, 11 Meslek Yüksekokulu ve lisansüstü eğitim veren 5 Enstitüye sahiptir. Üniversitenin 40000 öğrencisi ve 2000 akademik elemanı ile yaklaşık 62 ülkeden eğitim almak üzere kayıtlı 1200 uluslararası öğrencisi bulunmaktadır. Ziraat Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde ilk eğitim-öğretime başlanan fakültelerden biridir. Ziraat Fakültesi bünyesinde Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü ile birlikte faaliyette bulunan 9 bölüm bulunmaktadır.

ÇU - Çukurova Üniversitesi (Türkiye)

1973 yılında, Balcalı Kampüsünde kurulan Çukurova Üniversitesi, şehir merkezine 10 km mesafede, 20 bin dekar yerleşim alanına sahip bir üniversitedir. Günümüzde üniversite bünyesinde 16 Fakülte, 5 Yüksekokul, 13 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 3 Enstitü, 25 Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır. Üniversite 1900 akademik personelle, 44000 lisans, 38000 ön lisans ve 4100 lisansüstü öğrencisine eğitim vermektedir. Ziraat Fakültesi üniversitenin eğitim-öğretime ilk başlayan fakültelerinden biri olup bünyesinde Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü ile birlikte 11 bölüm eğitim-öğretim vermektedir.

AÜ - Ankara Üniversitesi (Türkiye)

Ülkenin en eski üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi 1946 yılında kurulmuştur. Üniversitesi bünyesinde, 17 Fakülte, 1 Yüksekokul, 10 Meslek Yüksekokulu, bir Konservatuar, 13 Enstitü bulunmaktadır. Toplam 1842 öğretim üyesi ve 9499 personel ile 62460 öğrenciye hizmet vermektedir. Üniversiteye bağlı olarak faaliyet gösteren Ziraat Fakültesi, ülkemiz çiftçisine hizmet etmek üzere 1933′te Yüksek Ziraat Enstitüsü adı altında başlayan zirai eğitim - öğretimin, 1948′de üniversiteye bağlanması ile kurulmuştur. Fakültede bugün Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü ile birlikte 12 bölüm bulunmaktadır.

COAG-Jaén - Jaén Genç Çiftçiler Birliği (İspanya)

COAG-Jaén, İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer alan Jaén eyaletinde faaliyet gösteren profesyonel bir tarım organizasyonudur. Çiftçi çıkarlarını savunmaktan eğitim, bilgi ve teknik danışmanlığa, AR-GE'den teknik iyileştirmelerin yaygınlaştırılmasına kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. COAG,bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok farklı programa katılarak faaliyet alanı ile ilgili geniş bir yelpazede hizmet vermektedir. COAG ayrıca, ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde politika yapıcılarla çiftçi temsilciliği bazında hareket ederek çalışmalar yapmaktadır. 2015'ten bu yana COAG Jaén, genç çiftçiler için eğitim, geliştirme, nesiller arası süreklilik, işbirliği, finansman, çok yönlülük, tarımsal peyzaj ve dışlanma riski altındaki grupların tarım işgücüne entegrasyonu ile ilgili konularda Erasmus+ KA2 projelerine katılmaktadır. COAG'ın ana faaliyet alanlarından biri, kırsal kalkınma ve tarım işletmelerinin ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğini artırabilecek yenilikçi önlemlerin geliştirilmesi olarak ifade edilebilir.

OnProjects - On Projects Proje Danışmanlık (İspanya)

On Projects, 2014 yılında proje yönetimi danışmanlık şirketi olarak kurulmuştur. Ana odak noktası, kamu tarafından finanse edilen projeleri yönetmek, izlemek ve değerlendirmek için işletmelere, derneklere, kamu kurumlarına ve diğer kuruluşlara danışmanlık yapmaktır. On Project ekibi pek çok Avrupa Programları çerçevesinde (6.ve 7. Çerçeve Programları, Horizon 2020, Yaşam, İlerleme, Kültür ve Medya programları, Gençlik programları ve LLP ve Erasmus+ projeleri) özellikle kırsal alanlarda ve Tarım/Kırsal Kalkınma alanlarında mesleki eğitim konusunda yürütülen projelerde yönetim tecrübesine sahiptir.

AèV - Tarım Hayattır Birliği (İtalya)

İtalya Çiftçi Konfederasyonu (Cia)’na bağlı olarak faaliyet gösteren bir mesleki eğitim merkezidir. Merkezi Roma’da olan birlik, birlik yapılanması aracılığıyla tüm İtalya’yı kapsayacak şekilde, tarımsal konular ile ilgili eğitim, yayım ve araştırma alanlarında faaliyet göstermektedir. Birliğin ana faaliyet alanı; her seviyede, öncelikli olarak çiftçilerin olmak üzere tüm vatandaşların, farklı ekonomik ve sosyal sektörlerde (tarım, gıda endüstrisi, idari ve ileri hizmetler) sosyal-kültürel ve bireysel gelişimlerini sağlamaya öncülük etmektir. AèV, bu amaçla üniversiteler, ajanslar, bölgesel, ulusal ve Avrupa düzeyinde kurum ve kuruluşlarla iş bilirlikleri oluşturmakta, çeşitli kurs ve çalıştaylar planlayıp yürütmektedir.

ENAMA - İtalyan Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Ajansı (İtalya)

İtalya tarım makineleri sanayiinde, rekabet gücünün artırılması, teknolojinin geliştirilmesi ile makine performans ve güvenlik özelliklerine ilişkin farkındalığın arttırılması için etkin bir destek sunmak amacıyla kurulmuştur. İşlevsel yapısı CRE-IT, Tarımsal Araştırma ve Geliştirme Kurulu ve Tarımsal Mekanizasyon Deneysel Araştırmalar Enstitüsü’nden oluşmaktadır. ENAMA personeli, performans, güvenlik, çevre koruma alanlarındaki karmaşık düzenlemeler (UNI, EN, ISO, OCSE vb) ve tarım makineleri için karayolları trafik yönetmeliği, belgelendirme, yeni teknolojiler, alternatif yakıtlar gibi sanayinin karşılaştığı çeşitli problemlerin üstesinden gelecek uzmanlığa sahiptir. Uzmanlaşmış merkezlerinde, her türlü traktör ve tarım makineleri için uluslararası kabul görmüş test ve kontroller yapılmaktadır. Ulusal ve uluslararası (ISO, EN vb) düzenlemelere dayanan tarım makineleri test ve kontrolleri ENAMA’ya bağlı bu merkezlerde yapılmaktadır.