• English
  • Türkçe
  • Español
  • Italiano

Bilgi Notları

KISA BİR BAKIŞ

PROGRAM: Erasmus+
ANA EYLEM: Yenilik Geliştirme ve
İyi Uygulamaların Değişimine Yönelik Stratejik Ortaklık

EYLEM: Stratejik Ortaklık
TOPLAM BÜTÇE: 190 106€
SÜRE: Kasım 2019-Ekim 2021
KOORDİNATÖR: Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)
KONSORSİYUM: 3 farklı ülkeden 7 ortak: Türkiye, İtalya ve İspanya

Çağrı

Giderek artan dünya nüfusunu belirli bir miktarda olan mevcut tarım arazisi ile beslemek için, tarımsal üretim sistemlerinde üretim verimini artıran, çevresel etkiyi en aza indiren ve bitki koruma uygulamaları yapan çalışanların güvenliğini sağlayan yeni, sürdürülebilir tarımsal üretim yöntemleri geliştirmeye ihtiyaç vardır. Akıllı tarım, çiftçiler, makine operatörleri ve diğer tarım çalışanlarını dijital yetkinliklerle donatarak, daha hassas, daha verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi bir AB tarım sektörüne katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Projenin Hedefleri

IMPLEMENT 4.0, çiftçilerin dijital bilgiye dayalı akıllı tarıma yönelik farkındalıklarını ve yetkinliklerini geliştirerek bu konunun yaygınlaşması ve kullanılmasındaki zorlukları ele almayı amaçlamaktadır.

IMPLEMENT 4.0, tarım endüstrisinin rekabet gücünü artırmak ve daha dijital, daha yeşil ve bilgi odaklı bir ekonomide başarılı olmak için konu ile ilgili bilgi ve beceriler ile iyi uygulamaları artıracaktır.

Beklenen Sonuçlar

IMPLEMENT 4.0 eğitim kursu, tarımsal alanda faaliyet gösteren profesyonellerin dijital çözümler hakkında bilgi ve becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Böylece ortaya çıkacak becerisi yüksek iş gücü sayesinde verimliliğin artırılmasının yanısıra çevresel etkiler minimize edilebilecektir. Sonuç olarak Avrupa tarım sektörünün rekabet gücünün artmasına ve sürdürülebilirliğine katkı sağlanacaktır.

Konsorsiyum

Proje konsorsiyumu, Türkiye’den Ondokuz Mayıs Üniversitesi koordinatörlüğünde 3 Avrupa ülkesinden (Türkiye, İtalya ve İspanya) 7 ortağın biraraya gelmesiyle oluşturulmuştur.

IMPLEMENT 4.0, tarım işgücünün konu ile ilgili bilgi ve beceri ihtiyaçlarını karşılamak ve proje sonuçlarının uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için akıllı tarım ve e-öğrenme konularında farklı teknik deneyim ve bilgi birikimine sahip çok disiplinli bir ekibi bir araya getirmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Katkı

Dijital tarım, tarımsal üretimi daha verimli ve sorumlu gerçekleştirmenin yanısıra ekonomik büyüme, açlık ve yoksulluğun azaltılması için de fırsatlar sunma potansiyeline sahiptir.

IMPLEMENT 4.0’ın BM’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden 8’ine katkıda bulunması beklenmektedir; Yoksulluğa Son, Açlığa Son, Nitelikli Eğitim, Sanayi, Yenilikçilik & Altyapı, Sorumlu Üretim & Tüketim, İklim Eylemi, Karasal Yaşam ve Amaçlar için Ortaklıklar.

1- Ondokuz Mayis University (Turkey)
2- Ankara University (Turkey)
3- Çukurova University (Turkey)
4- Agricoltura E’ Vita (Italy)
5- Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola (Italy)
6- La unión de agricultores y ganaderos – jóvenes agricultores de Jaén (Spain)
7- OnProjects (Spain)